Friday, July 31, 2015

Lens Adapter for Nikon

Lens Adapter for NikonPixco Lens Adapter for Nikon


Lens Mount Adapter For Mamiya 645 Lens to Nikon SLR DSLR Camera D7100 D800 M645-AI


Mamiya 645 M645 Lens to NIK0N F D600 D60 D90 D3300 D80 D7000 D5000 D800 D3200 D5200 D7100 D3100 D5100 D5300 D40 Camera Adapter


KIWIFOTOS Lens Mount Adapter For MAMIYA 645 M645 Lens to NIKON D4 D3x D3s D800 D700 D600 D90 D60 D5300 D7100 D610 D5200 CAMERAPIXCO AF Confirm Adapter Ring For Mamiya 645 Lens to Nikon F Mount D90 D80 D60 D700 D3


Lens Mount Adapter For Mamiya 645 Lens to Nikon SLR DSLR?? Focal Length Conversion ??
You might have a question about the focal length conversion. The answer is quite simply, there is none. Since you’re still shooting with a 35mm sensor, your focal lengths are going to remain the same that you’re all too familiar with.


If I were to upgrade to a 4×5 sensor (which this system actually allows me to do), then the conversion rate is approximately 3.345:1. So, a 90mm lens will give me approximately 27mm equivalent with a 4×5 back (90mm / 3.345).

Přepočet ohniska  středo formátu na kinofilm


pro zjednodušení nebudu kalkulovat s milimetry a jejich desetinami, neb různé kamery SF s obrazem čtvercovým mají různé rozměry políčka na negativu právě v řádech milimetrů a jejich desetin.
takže:


75mm objektiv při vykrytí obrazu 60x60mm má zobrazovací úhel na šířku políčka 43st.36´ (horizontální úhel), na výšku políčka 60mm též 43st.36´ (vertikální úhel), čtverec 60x60mm má úhlopříčku dlouhou 84,85mm, a tedy zobrazovací úhel diagonální zde je 58st.59´.
obdobný zobrazovací úhel pro políčko filmu 24x36mm: horizontálně bude mít objektiv ohniska 45mm, vertikálně ohniska 30mm, diagonálně ohniska 54mm.


Jelikož důležitý pro nás bude vesměs zobrazovací úhel pro šířku políčka, tak se celý výpočet pro snazší pochopení dá zjednodušit takto:
60mm/36mm = 1,66666...
ohnisková vzdálenost objektivu pro SF o šířce obrazu 60mm / 1,6666... = ohnisková vzdálenost objektivu pro kinofilm o šířce obrazu 36mm.
tudíž pro tvůj objektiv na Ljubitelu a obdobný úhel na kinofilmu to znamená: 60/36 = 1,66666..... 75mm/1,6666 = 45mm.


a naopak,
například otázka:
jaký objektiv pro střední formát 6x6 či 4,5x6cm musím zvolit, abych měl stejnou perspektivu, resp. zobrazovací úhel na šířku obrazu, jako 50mm objektiv pro kinofilm?
odpověď:
50mm objektiv na kinofilmu * 1,666666.... = cca 83,3mm objektiv na středním formátu 6x6 (resp. 6x4,5).


Tento vzoreček ovšem je jen zjednodušeným postupem pro rychlý výpočet z hlavy, dá se použít pouze pro rektilineární objektivy, nedá se použít např. pro ultraširokoúhlé objektivy, tzv. rybí oka diagonální i cirkulární, u nichž dochází k optickému zkreslení jak prase).


jirí a ypress to popsali vpodstatě kompletně, čtverec se bohužel (nebo bohudík) nedá moc srovnat s obdélníkem. Ve všech ostatních případech bych volil přepočet podle úhlopříčky.
Pro přepočet kino~645 používám pravidlo dvou-třetin (kino50mm/2*3=svitek75mm) - odpovídá tomu, co psal standa. Pro rychlou představu pro přepočet z 9x12 (resp. 4x5") prachsprostě ohnisko kinofilmu vynásobím 3x (50mm*3=150mm), pro přepočet na 645 je to ještě jednodušší, akorát násobím dvěma (75*2=150mm). Všechny tyto ohniska (50-75-150) jsou základní na "svém" formátu (kino-645-4x5"). O milimetry se ale nehraje, u kina je za základ považováno všechno v rozsahu 40-55mm, u 645 jsou to 75 a 80mm a u 6x7 90 nebo 105 (+ výjimky, mamyia 7 má jako základní sekor 80mm, bronica RF645 zase 65mm...).

No comments:

Post a Comment