Sunday, September 14, 2014

Bitová hloubka

Bitová hloubka



Bitová hloubka polopatě


Bitová hloubka polopatě (2)




Editace fotografií


barevná hloubka (color depth)


Barevná hloubka, formát raw





What is 10-bit Color

What is 12-bit Color

What is 14-bit Color

I am confused about bit depth 12-bit vs. 14-bit

No comments:

Post a Comment