Monday, December 10, 2012

Schwarzschildův efekt

Schwarzschildův efekt


Schwarzschildův efekt

Určitě jste už byli někdy nemile překvapeni, když jste i po velmi pečlivém měření měli snímek podexponovaný. Pokud jste použili velmi krátký nebo dlouhý čas, pak se nejspíš nejednalo o chybu expozimetru, ale o tzv. Schwarzschildův efekt.

Tato nepříjemnost se vyskytuje u velmi krátkých (1/8000 či 1/4000s) nebo velmi dlouhých (např. 120 sekund) expozičních časů. Teoreticky totiž platí, že by měl být zaručen identický výsledek, pokud se změnou jedné expoziční hodnoty zároveň změníme druhou tak, aby jejich vzájemný součin zůstal stejný. Znamenalo by to, že osvětlení 100 lx ("lux" je jednotka osvětlení) působící na film po dobu 1 s dá tentýž výsledek jako osvětlení 1 lx působící na citlivou vrstvu po dobu 100 s. Ve skutečnosti ale záleží také na vlastnostech světla i samotného filmu a tento teoretický (tzv. reciproční Bunsenův-Roscoeův) zákon platí jen přibližně a citlivé vrstvy filmů jsou vytvořeny tak, aby této teorii vyhovovaly při běžných expozičních časech...
pokračováni paladix
Fotografické filtryEV a související fotografické pojmy

Při použití polarizačního filtru musí být v době měření natočen do neúčinné polohy a až před zhotovením snímku vrácen do účinné polohy.

No comments:

Post a Comment